STM32f0 UART Gelen Veri Okuma MİkroC

172 Kişi Okudu

STM32f0 içerisinde seri port üzerinden gelen veriyi okunan değişkeni içerisinde tutar

int okunan;
 void main() {

  UART2_Init(9600); // 9600 hız protokolünde seri port iletişimi sağlanacağını gösteriyor
  Delay_ms(10);  // Ayarlar yapılırken 100ms bekleme
  UART_Set_Active(&UART2_Read, &UART2_Write, &UART2_Data_Ready, &UART2_Tx_Idle); // SeriPort iletişimi aktive ediyor. Okuma,yazma gibi özellikleri açar.

  do
  {

  if (UART2_data_ready())
  { // Eğer seri portdan okunan veri varsa.
  
   okunan = Uart2_read(); 

 }

}while(1);


}

3 ADC kanalından okunan veriyi seri port üzerinden gönderen yazılım.

106 Kişi Okudu

MikroC dili ile yazılan bir program. ADC A0 A1 A3 pinlerinden okunan verileri seri port üzerinden göndere program. Seri porttan okunan veri int tipinden gelmekte biz bu verileri string tipine dönüştürerek gönderiyoruz.
UART 2 kullanılmıştır bu pin A2 de TX pinidir.

void main()
 {
 char txt1[12],txt2[12],txt3[12];
 int adc1=0,adc2=0,adc3=0;
 
 GPIO_Digital_Output(&GPIOc_ODR, _GPIO_PINMASK_8) ;
 GPIO_Digital_Input(&GPIOa_IDR, _GPIO_PINMASK_0);

 ADC_Set_Input_Channel(_ADC_CHANNEL_ALL); // adc kanalında 1. pini kullanacağımız belirtilde A1
 ADC1_Init();// Adc Ayarları yapıldı
 UART2_Init(9600);          // initialize UART2 module
 Delay_ms(100);

 UART_Set_Active(&UART2_Read, &UART2_Write, &UART2_Data_Ready, &UART2_Tx_Idle ); // Uart modüllerini aktive ediyor...


  do {
      adc1=ADC1_Get_Sample(0);
      IntToStr(adc1,txt1);
      
      adc2=ADC1_Get_Sample(1);
      IntToStr(adc2,txt2);
      
      adc3=ADC1_Get_Sample(3);
      IntToStr(adc3,txt3);
      
      UART2_Write_Text("ADC-1=");
      UART2_Write_Text(txt1);
      
      UART2_Write_Text("ADC-2=");
      UART2_Write_Text(txt2);
      
      UART2_Write_Text("ADC-3=");
      UART2_Write_Text(txt3);
      
      UART2_Write(13);
      UART2_Write(10);
      Delay_ms(500);

 } while (1) ;
 
}

Analog Dijital Çerici ADC

131 Kişi Okudu
unsigned gelen;
void main ()
{
 GPIO_Digital_Output(&GPIOc_ODR, _GPIO_PINMASK_8| _GPIO_PINMASK_9);
 GPIOC_ODR.b8 = 0 ;
 ADC_Set_Input_Channel(_ADC_CHANNEL_1); // adc kanalında 1. pini kullanacağımız belirtilde A1
 ADC1_Init();// Adc Ayarları yapıldı

 do {
  gelen = ADC1_Get_Sample(1);  //ADC 1. pininden gelen veri gelen isimli değişkene aktarılıyor.

  if (gelen<2095 )  //1,6 voltdan küçük olduğu zaman yan
 {        
  GPIOC_ODR.b9 = 1 ;
  GPIOC_ODR.b8 = 0 ;
 }

 else {  // değilse sön
  GPIOC_ODR.b8 = 1 ;
  GPIOC_ODR.b9 = 0 ;
 }
 } while(1);

}

STM32F0 USART MikroC örnek kodları

219 Kişi Okudu
 #define   button  GPIOf_ODR.B5

unsigned okunan, yaz;

void main()

{

 GPIO_Digital_output(&GPIOc_ODR, _GPIO_PINMASK_1| _GPIO_PINMASK_2) ;
 GPIO_Digital_Input(&GPIOF_IDR, _GPIO_PINMASK_5);
 GPIO_Digital_Input(&GPIOA_IDR, _GPIO_PINMASK_0);

 UART2_Init(9600);                    // initialize UART2 module
 Delay_ms(100);

 UART_Set_Active(UART2_Read, UART2_Write, UART2_Data_Ready,UART2_Tx_Idle ); // Uart modüllerini aktive ediyor... 
 UART2_Write_Text("Bismillah");   //ilk olarak gönderilen yazı
 delay_ms(100);
 UART2_Write(13); //başlangıç biti
 UART2_Write(10); // bitiş biti

  While (1)
 {
  if(GPIOA_IDR.B0 == 1) {
   UART2_Write_text("Ahmet");
   UART2_Write(13);
   UART2_Write(10);
  delay_ms(100);
  }

  delay_ms(55);
  if(GPIOF_IDR.B5 == 1) {
   UART2_Write_text("yasin");
   UART2_Write(13);
   UART2_Write(10);
   delay_ms(100);
  }
 }
}
Okumaya devam et STM32F0 USART MikroC örnek kodları

STM32F0 İnterrup MikroC kodları

177 Kişi Okudu

Aşağıda yazmış olduğumuz programda kesme birimi kullanmaktadır C2 pinine bağlı ledimizi 400ms de bir C8 pinine bağlı ledi 100ms de bir yakıp söndürecektir.Bu işlemi belirli aralıklarla ana programı durdurarak yapacaktır.Kesmeye uğradığı zaman ana programda çalışan 100ms lik yanıp sönen led duracak C8 pinine bağlı olan led 5 sefer yanıp sönecektir

#define button GPIOf_IDR.B5
int a;

void Timer2_interrupt() iv IVT_INT_TIM2 {

TIM2_SR.UIF = 0; // Toggle PORTC led on
  if ( button == 1 ){
  a=0;
  do {
  GPIOC_ODR.B2 = 1 ;
  delay_ms(400);
  GPIOC_ODR.B2 = 0 ;
  delay_ms(400);
  a++;
  }while(a!=5) ;
 }

}

void main() {
 GPIO_Digital_Output(&GPIOC_BASE, _GPIO_PINMASK_8 | _GPIO_PINMASK_2 );
 GPIO_Digital_Input (&GPIOf_BASE, _GPIO_PINMASK_5) ;
 GPIO_Digital_Input (&GPIOa_BASE, _GPIO_PINMASK_0) ;

//GPIOC_ODR.B8 = 0;

 RCC_APB1ENR.TIM2EN = 1;   // Enable clock gating for timer module 2
 TIM2_CR1.CEN = 0;      // Disable timer
 TIM2_PSC = 10;       // set timer prescaler
 TIM2_ARR = 10;
 NVIC_IntEnable(IVT_INT_TIM2); // Enable timer interrupt
 TIM2_DIER.UIE = 1;     // Update interrupt enable
 TIM2_CR1.CEN = 1;     // Enable timer

while (1) {
 GPIOC_ODR.B8 = 1;
 delay_ms(100);
 GPIOC_ODR.B8 = 0;
 delay_ms(100) ;
 }
}

STM32F0 Donanımsal PWM MikroC kodları

139 Kişi Okudu

Aşağıda yazmış olduğumuz program; işlemcinin 1. ve 4. kanalına bağlı motorları 100 ms lik aralıklarla hızlandıran bir programdır.

Kullandığımız STM32F0 PWM kanalları 16 bir çözünürlüktedir. Bu da demek oluyor ki çözünürlüğümüz 65535 maksimum değer alır. Oldukça iyi.

int b=0 ;

void pwm(int motor1 , int motor2, int bekle) {
 PWM_TIM1_Set_Duty(motor1, _PWM_NON_INVERTED, _PWM_CHANNEL1);
 PWM_TIM1_Set_Duty(motor2, _PWM_NON_INVERTED, _PWM_CHANNEL4);
 Vdelay_ms(bekle) ;
}

void main() {

 PWM_TIM1_Init(10000);
 PWM_TIM1_Start(_PWM_CHANNEL1, _GPIO_MODULE_TIM1_CH1_PA8);
 PWM_TIM1_Start(_PWM_CHANNEL4, _GPIO_MODULE_TIM1_CH4_PA11);
 
  do{
  pwm(b,b,100);
  b=b+10;
  if(b=4000){
  b=0;  
  }
 }while(1);
 }
}

ARM STM32F0 MikroC Karaşimşek Örnek Uygulaması

133 Kişi Okudu

Uygulama fonksiyonları kullanarak basit bir şekilde karaşimşek led uygulamsını yapmktayız. Aşağıda yapılan uygulamayı sizlerde “for” kullanarak yapabilirsiniz.

void led (int led){
 GPIO_Digital_Output(&GPIOC_ODR, _GPIO_PINMASK_1 | _GPIO_PINMASK_2 | _GPIO_PINMASK_3 | _GPIO_PINMASK_4 | _GPIO_PINMASK_5 | _GPIO_PINMASK_6 | _GPIO_PINMASK_7 ) ;

  if (led==0){
  GPIOc_ODR.B1 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B2 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B3 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B4 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B5 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B6 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B7 = 0 ;
 }

  if (led==1)  {
  GPIOc_ODR.B1 = 1 ;
 }

  if (led==2)  {
 GPIOc_ODR.B2 = 1 ;
 }

 if (led==3)  {
 GPIOc_ODR.B3 = 1 ;
 }

 if (led==4)  {
 GPIOc_ODR.B4 = 1 ;
 }

 if (led==5)  {
 GPIOc_ODR.B5 = 1 ;
 }

 if (led==6)  {
 GPIOc_ODR.B6 = 1 ;
 }

 if (led==7)  {
 GPIOc_ODR.B7 = 1 ;
 }
}

int a;
void main() {
  a=0;
  while (1) {
   do{
    led (a);
    delay_ms(100);
    led (0);
    a++ ;
   } while (a!=6);

   do{
    led (a);
    delay_ms(100);
    led (0);
    a-- ;
   }while (a!=1)  ;

 }

}

ARM STM32F0 İf – Else Kontrol Yapısı

90 Kişi Okudu
unsigned int a ;
void main ()
{
 GPIO_Digital_Input (&GPIOA_IDR, _GPIO_PINMASK_0) ;
 GPIO_Digital_Output(&GPIOB_ODR, _GPIO_PINMASK_5) ;
 GPIO_Digital_Output(&GPIOC_ODR, _GPIO_PINMASK_8 | _GPIO_PINMASK_1 | _GPIO_PINMASK_14 | _GPIO_PINMASK_9) ;
 GPIO_Digital_Output(&GPIOB_ODR, _GPIO_PINMASK_12) ;
  do
  {
   GPIOC_ODR.B14 = 1 ;
   Delay_ms (1) ;
   GPIOC_ODR.B14 = 0 ;
   Delay_ms (10) ;
   GPIOC_ODR.B1 = 1 ;

   a = 1 ;
    if (Button(GPIOA_IDR, 0, 1, 1))
   {
    GPIOC_ODR.B1 = 0 ;
    GPIOC_ODR.B14 = 1 ;
    Delay_ms(200);
    do
    {
    GPIOC_ODR.B14 = 1 ;
    if (GPIOA_IDR.b0 == 1) {a=0;}
    delay_ms (110) ;
    } while (a) ;
  }
  } while (1) ;
} 

Stm32F0 MikroC Ders 2

87 Kişi Okudu

Örnek 7 segmentli Display Uygulama Kodları

unsigned int i ;
void bir()
{
 GPIOB_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOF_ODR.B4 = 1 ;
}

void yok()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 0 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 0 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 0 ;
 GPIOb_ODR.B11 = 0 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 0 ;
 GPIOa_ODR.B4 = 0 ;
 GPIOF_ODR.B4 = 0 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 0 ;

}

void iki()
{
 GPIOB_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOB_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 1 ;
 GPIOA_ODR.B4 = 1 ;
}

void uc ()

{
 GPIOB_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOB_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOB_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOF_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOA_ODR.B4 = 1 ;
}

void dort()
{
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
}

void bes()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOF_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B4 = 1 ;
}

void alti ()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B11= 1 ;
 GPIOb_ODR.B12= 1 ;
 GPIOa_odr.b5 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
}

void yedi()
{
 GPIOB_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOB_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOF_ODR.B4 = 1 ;
}

void sekiz()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
}

void dokuz()
{
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOA_ODR.B4 = 1 ;
}

void sifir()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
}

void a()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 1 ;
}

void main() {
  GPIO_Digital_Input(&GPIOA_IDR, _GPIO_PINMASK_0);
  GPIO_Digital_Output(&GPIOA_ODR, _GPIO_PINMASK_3 | _GPIO_PINMASK_4 | _GPIO_PINMASK_5 );
  GPIO_Digital_Output(&GPIOC_ODR, _GPIO_PINMASK_14 | _GPIO_PINMASK_9 | _GPIO_PINMASK_8 );
  GPIO_Digital_Output(&GPIOB_ODR, _GPIO_PINMASK_2 | _GPIO_PINMASK_10 | _GPIO_PINMASK_11 | _GPIO_PINMASK_12 | _GPIO_PINMASK_12 );
 GPIO_Digital_output(&GPIOF_ODR, _GPIO_PINMASK_4) ;

 i = 0;
 do{
  if (GPIOA_IDR.B0 == 1)
 {
  i=i+2;
 }
 delay_ms(250);

 yok();
 if ( i == 1)
 {
  bir();
 }
 else if ( i == 2)
{
 iki();
}
else if ( i == 3)
{
 uc();
}
else if ( i == 4)
{
dort();
}
else if ( i == 5)
{
bes();
}

else if ( i == 6)
{
alti();
}

else if ( i == 7)
{
yedi();
}

else if ( i == 8)
{
sekiz();
}

else if ( i == 9)
{
dokuz();
}

else
{
i = 0 ;
sifir () ;
}
} while (1);
}