3 ADC kanalından okunan veriyi seri port üzerinden gönderen yazılım.

504 Kişi Okudu

MikroC dili ile yazılan bir program. ADC A0 A1 A3 pinlerinden okunan verileri seri port üzerinden göndere program. Seri porttan okunan veri int tipinden gelmekte biz bu verileri string tipine dönüştürerek gönderiyoruz.
UART 2 kullanılmıştır bu pin A2 de TX pinidir.

void main()
 {
 char txt1[12],txt2[12],txt3[12];
 int adc1=0,adc2=0,adc3=0;
 
 GPIO_Digital_Output(&GPIOc_ODR, _GPIO_PINMASK_8) ;
 GPIO_Digital_Input(&GPIOa_IDR, _GPIO_PINMASK_0);

 ADC_Set_Input_Channel(_ADC_CHANNEL_ALL); // adc kanalında 1. pini kullanacağımız belirtilde A1
 ADC1_Init();// Adc Ayarları yapıldı
 UART2_Init(9600);          // initialize UART2 module
 Delay_ms(100);

 UART_Set_Active(&UART2_Read, &UART2_Write, &UART2_Data_Ready, &UART2_Tx_Idle ); // Uart modüllerini aktive ediyor...


  do {
      adc1=ADC1_Get_Sample(0);
      IntToStr(adc1,txt1);
      
      adc2=ADC1_Get_Sample(1);
      IntToStr(adc2,txt2);
      
      adc3=ADC1_Get_Sample(3);
      IntToStr(adc3,txt3);
      
      UART2_Write_Text("ADC-1=");
      UART2_Write_Text(txt1);
      
      UART2_Write_Text("ADC-2=");
      UART2_Write_Text(txt2);
      
      UART2_Write_Text("ADC-3=");
      UART2_Write_Text(txt3);
      
      UART2_Write(13);
      UART2_Write(10);
      Delay_ms(500);

 } while (1) ;
 
}

Yayınlayan

Ahmet Yasin CİVAN

Mekatronik Mühendisi, Gömülü Yazılım Geliştiricisi.