STM32F0 İnterrup MikroC kodları

719 Kişi Okudu

Aşağıda yazmış olduğumuz programda kesme birimi kullanmaktadır C2 pinine bağlı ledimizi 400ms de bir C8 pinine bağlı ledi 100ms de bir yakıp söndürecektir.Bu işlemi belirli aralıklarla ana programı durdurarak yapacaktır.Kesmeye uğradığı zaman ana programda çalışan 100ms lik yanıp sönen led duracak C8 pinine bağlı olan led 5 sefer yanıp sönecektir

#define button GPIOf_IDR.B5
int a;

void Timer2_interrupt() iv IVT_INT_TIM2 {

TIM2_SR.UIF = 0; // Toggle PORTC led on
  if ( button == 1 ){
  a=0;
  do {
  GPIOC_ODR.B2 = 1 ;
  delay_ms(400);
  GPIOC_ODR.B2 = 0 ;
  delay_ms(400);
  a++;
  }while(a!=5) ;
 }

}

void main() {
 GPIO_Digital_Output(&GPIOC_BASE, _GPIO_PINMASK_8 | _GPIO_PINMASK_2 );
 GPIO_Digital_Input (&GPIOf_BASE, _GPIO_PINMASK_5) ;
 GPIO_Digital_Input (&GPIOa_BASE, _GPIO_PINMASK_0) ;

//GPIOC_ODR.B8 = 0;

 RCC_APB1ENR.TIM2EN = 1;   // Enable clock gating for timer module 2
 TIM2_CR1.CEN = 0;      // Disable timer
 TIM2_PSC = 10;       // set timer prescaler
 TIM2_ARR = 10;
 NVIC_IntEnable(IVT_INT_TIM2); // Enable timer interrupt
 TIM2_DIER.UIE = 1;     // Update interrupt enable
 TIM2_CR1.CEN = 1;     // Enable timer

while (1) {
 GPIOC_ODR.B8 = 1;
 delay_ms(100);
 GPIOC_ODR.B8 = 0;
 delay_ms(100) ;
 }
}

STM32F0 Donanımsal PWM MikroC kodları

616 Kişi Okudu

Aşağıda yazmış olduğumuz program; işlemcinin 1. ve 4. kanalına bağlı motorları 100 ms lik aralıklarla hızlandıran bir programdır.

Kullandığımız STM32F0 PWM kanalları 16 bir çözünürlüktedir. Bu da demek oluyor ki çözünürlüğümüz 65535 maksimum değer alır. Oldukça iyi.

int b=0 ;

void pwm(int motor1 , int motor2, int bekle) {
 PWM_TIM1_Set_Duty(motor1, _PWM_NON_INVERTED, _PWM_CHANNEL1);
 PWM_TIM1_Set_Duty(motor2, _PWM_NON_INVERTED, _PWM_CHANNEL4);
 Vdelay_ms(bekle) ;
}

void main() {

 PWM_TIM1_Init(10000);
 PWM_TIM1_Start(_PWM_CHANNEL1, _GPIO_MODULE_TIM1_CH1_PA8);
 PWM_TIM1_Start(_PWM_CHANNEL4, _GPIO_MODULE_TIM1_CH4_PA11);
 
  do{
  pwm(b,b,100);
  b=b+10;
  if(b=4000){
  b=0;  
  }
 }while(1);
 }
}

ARM STM32F0 MikroC Karaşimşek Örnek Uygulaması

661 Kişi Okudu

Uygulama fonksiyonları kullanarak basit bir şekilde karaşimşek led uygulamsını yapmktayız. Aşağıda yapılan uygulamayı sizlerde “for” kullanarak yapabilirsiniz.

void led (int led){
 GPIO_Digital_Output(&GPIOC_ODR, _GPIO_PINMASK_1 | _GPIO_PINMASK_2 | _GPIO_PINMASK_3 | _GPIO_PINMASK_4 | _GPIO_PINMASK_5 | _GPIO_PINMASK_6 | _GPIO_PINMASK_7 ) ;

  if (led==0){
  GPIOc_ODR.B1 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B2 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B3 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B4 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B5 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B6 = 0 ;
  GPIOc_ODR.B7 = 0 ;
 }

  if (led==1)  {
  GPIOc_ODR.B1 = 1 ;
 }

  if (led==2)  {
 GPIOc_ODR.B2 = 1 ;
 }

 if (led==3)  {
 GPIOc_ODR.B3 = 1 ;
 }

 if (led==4)  {
 GPIOc_ODR.B4 = 1 ;
 }

 if (led==5)  {
 GPIOc_ODR.B5 = 1 ;
 }

 if (led==6)  {
 GPIOc_ODR.B6 = 1 ;
 }

 if (led==7)  {
 GPIOc_ODR.B7 = 1 ;
 }
}

int a;
void main() {
  a=0;
  while (1) {
   do{
    led (a);
    delay_ms(100);
    led (0);
    a++ ;
   } while (a!=6);

   do{
    led (a);
    delay_ms(100);
    led (0);
    a-- ;
   }while (a!=1)  ;

 }

}

ARM STM32F0 İf – Else Kontrol Yapısı

520 Kişi Okudu
unsigned int a ;
void main ()
{
 GPIO_Digital_Input (&GPIOA_IDR, _GPIO_PINMASK_0) ;
 GPIO_Digital_Output(&GPIOB_ODR, _GPIO_PINMASK_5) ;
 GPIO_Digital_Output(&GPIOC_ODR, _GPIO_PINMASK_8 | _GPIO_PINMASK_1 | _GPIO_PINMASK_14 | _GPIO_PINMASK_9) ;
 GPIO_Digital_Output(&GPIOB_ODR, _GPIO_PINMASK_12) ;
  do
  {
   GPIOC_ODR.B14 = 1 ;
   Delay_ms (1) ;
   GPIOC_ODR.B14 = 0 ;
   Delay_ms (10) ;
   GPIOC_ODR.B1 = 1 ;

   a = 1 ;
    if (Button(GPIOA_IDR, 0, 1, 1))
   {
    GPIOC_ODR.B1 = 0 ;
    GPIOC_ODR.B14 = 1 ;
    Delay_ms(200);
    do
    {
    GPIOC_ODR.B14 = 1 ;
    if (GPIOA_IDR.b0 == 1) {a=0;}
    delay_ms (110) ;
    } while (a) ;
  }
  } while (1) ;
} 

Stm32F0 MikroC Ders 2

527 Kişi Okudu

Örnek 7 segmentli Display Uygulama Kodları

unsigned int i ;
void bir()
{
 GPIOB_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOF_ODR.B4 = 1 ;
}

void yok()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 0 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 0 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 0 ;
 GPIOb_ODR.B11 = 0 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 0 ;
 GPIOa_ODR.B4 = 0 ;
 GPIOF_ODR.B4 = 0 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 0 ;

}

void iki()
{
 GPIOB_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOB_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 1 ;
 GPIOA_ODR.B4 = 1 ;
}

void uc ()

{
 GPIOB_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOB_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOB_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOF_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOA_ODR.B4 = 1 ;
}

void dort()
{
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
}

void bes()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOF_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B4 = 1 ;
}

void alti ()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B11= 1 ;
 GPIOb_ODR.B12= 1 ;
 GPIOa_odr.b5 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
}

void yedi()
{
 GPIOB_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOB_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOF_ODR.B4 = 1 ;
}

void sekiz()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
}

void dokuz()
{
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOA_ODR.B4 = 1 ;
}

void sifir()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
}

void a()
{
 GPIOb_ODR.B10 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B11 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B2 = 1 ;
 GPIOb_ODR.B12 = 1 ;
 GPIOf_ODR.B4 = 1 ;
 GPIOa_ODR.B5 = 1 ;
}

void main() {
  GPIO_Digital_Input(&GPIOA_IDR, _GPIO_PINMASK_0);
  GPIO_Digital_Output(&GPIOA_ODR, _GPIO_PINMASK_3 | _GPIO_PINMASK_4 | _GPIO_PINMASK_5 );
  GPIO_Digital_Output(&GPIOC_ODR, _GPIO_PINMASK_14 | _GPIO_PINMASK_9 | _GPIO_PINMASK_8 );
  GPIO_Digital_Output(&GPIOB_ODR, _GPIO_PINMASK_2 | _GPIO_PINMASK_10 | _GPIO_PINMASK_11 | _GPIO_PINMASK_12 | _GPIO_PINMASK_12 );
 GPIO_Digital_output(&GPIOF_ODR, _GPIO_PINMASK_4) ;

 i = 0;
 do{
  if (GPIOA_IDR.B0 == 1)
 {
  i=i+2;
 }
 delay_ms(250);

 yok();
 if ( i == 1)
 {
  bir();
 }
 else if ( i == 2)
{
 iki();
}
else if ( i == 3)
{
 uc();
}
else if ( i == 4)
{
dort();
}
else if ( i == 5)
{
bes();
}

else if ( i == 6)
{
alti();
}

else if ( i == 7)
{
yedi();
}

else if ( i == 8)
{
sekiz();
}

else if ( i == 9)
{
dokuz();
}

else
{
i = 0 ;
sifir () ;
}
} while (1);
} 

ARM ders 1

514 Kişi Okudu

STM32F051r8 mikro denetleyicinin mikroC tarafından programlaması üzerine yapılan bir video çalışması
bu videoda yeni bir projenin oluşturulmasından ve stm32f0 discovery kartının üzerinde bulunan kullanıcı ledlerinden birini yakarak ilk uygulamamızı yapıyoruz.

ayarlar

Ayarlarımızı yukarıda resimde görüldüğü gibi değiştiriyoruz. Eğer değişiklik yapmazsak bekleme beklemelerde ve zaman değerlerinde sorunlar yaşanır.

Okumaya devam et ARM ders 1